Tapadores lineals

Tapadores de funcionament intermitent

Les tapadores lineals, de funcionament intermitent, solen instal·lar-se a continuació d'una màquina omplidora  per formar una línia d'envasament completa.

Normalment incorporen una estació de tapada, però poden construir-se també amb dues i fins a tres estacions de tapada per a sistemes de tancament múltiples (per exemple, obturador o comptagotes i tap roscat), o per augmentar-ne la producció.

 

106F01 cerradora automatica

Màquina tapadora automàtica amb alimentació de taps

106F02 cerradora lineal

Màquina tapadora automàtica per a taps pistola

CERRADOR LINEAL.jpg

Tapadora automàtica, model MCA. 

tapadora lineal per al tancament de llaunes

Màquina tapadora lineal per al tancament de llaunes

tapadora lineal amb alimentació automàtica dels taps

Màquina tapadora automàtica amb alimentació de taps

tapadora per al tancament de taps amb tapa a pressió

Tapadora per al tancament de taps amb tapa a pressió

 

CERRADOR CON PREROSCADOEstació de pre-tancament

PICKPLACE

Sistema tancada pick&place.

Alimentació automàtica de cànules amb màquina tapadora lineal

Alimentació automàtica de cànules

106D01 cerrado automatico

Estació de tapada

106D02 alimentacion cerradora

Alimentació de taps pistola

106D03 alimentacion tapones

Pick&Place màquina tapadora